HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Handleiding afwikkelen c.q. aanpassen verwerkers­overeenkomst

Op basis van de Richtsnoeren AVG voor accountants, belastingadviseurs en salarisprofessionals van 1 oktober 2019, opgesteld door NBA, Novak, NOB, RB, NIRPA.

Inleiding

In het verlengde van het artikel ‘Verwerker = Lightversie van verwerkingsverantwoordelijke’ wordt onderstaand aangegeven wat u kunt doen als op basis van de bovengenoemde richtsnoeren de door u met uw klanten opgestelde verwerkersovereenkomst:

  • niet meer van toepassing is
  • nog wel van toepassing is, maar in een beperktere mate dan voorheen

Verwerkersovereenkomst niet meer van toepassing

Mogelijke oplossing:

  • Op grond van de slotbepalingen van de verwerkersovereenkomst in overleg gaan met uw klant en met uw klant schriftelijk overeenkomen dat de verwerkersovereenkomst per direct vervalt, omdat de overeenkomst niet meer aan de orde is;
  • In de eerstvolgende update van uw opdrachtbevestiging / algemene voorwaarden vermelden dat u ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden verwerkingsverantwoordelijke bent.

Verwerkersovereenkomst nog wel van toepassing, maar in een beperktere mate dan voorheen

Mogelijke oplossingen:

  • Op grond van de slotbepalingen van de verwerkersovereenkomst in overleg gaan met uw klant en met uw klant een nieuwe (beperktere) definitie van het onderwerp van de overeenkomst overeen komen middels een supplement bij de bestaande verwerkersovereenkomst;
  • Op grond van de slotbepalingen van de verwerkersovereenkomst in overleg gaan met uw klant en de overeenkomst vervangen door een nieuwe verwerkersovereenkomst.

Tenslotte

Voor een verdere uitwerking van de mogelijke oplossingen verwijzen wij nu naar onze ‘Checklist / actielijst verwerker en/of verwerkingsverantwoordelijk’.

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken