HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Eindigt mijn contract als de werkgever overlijdt?

09-12-2021 | De wet is hier duidelijk over: Nee, tenzij vooraf duidelijk is overeengekomen.

Bepaling in de arbeidsovereenkomst

Voor een kleine groep werkgevers is het raadzaam deze bepaling in het arbeidscontract op te nemen. Dit geldt dan voor die groep waar de natuurlijke persoon, de werkgever is. Dit is het geval bij een eenmanszaak. Een voorbeeld hiervan is de arts die assistenten in dienst heeft of de notaris met medewerkers, maar ook bijvoorbeeld een caféhouder met een kok in dienst. Is de werkgever een vennootschap onder firma, maatschap of een bv, dan geldt dit niet.

Wat als deze bepaling niet is opgenomen?

De werknemer treedt dan in dienst bij de erfgenamen. Als duidelijk is wie de erfgenamen zijn, kunnen zij het proces van beëindigen van de arbeidscontracten in gang zetten. Is de einddatum van een contract voor bepaalde tijd al op korte termijn, dan ligt het voor de hand dat het contract niet wordt verlengd. Er moet nog wel tijdig een aanzegbrief verzonden worden.

Ligt de einddatum veel verder? Dan kan overeenkomst opgezegd worden met de toestemming van het UWV met een beroep op bedrijfseconomische redenen. Is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd? Dan geldt dat de arbeidsovereenkomst moet worden opgezegd.

Is er een contract voor bepaalde tijd overeengekomen, maar deze is niet tussentijds opzegbaar? Dan mogen de erfgenamen de arbeidsovereenkomst toch tussentijds opzeggen. Zij zullen hiervoor wel toestemming – wegens bedrijfseconomische reden – voor moeten vragen bij het UWV.

Transitievergoeding

In al deze gevallen is er ook een reguliere transitievergoeding verschuldigd.

Sinds 1 januari 2021 is het wel mogelijk voor bedrijven tot 25 werknemers om een compensatie voor betaalde ontslagvergoedingen te krijgen van het UWV. Voorwaarde hiervoor is dat voor tenminste één werknemer de toestemming van het UWV verkregen is.

Stel dat er maar één werknemer is en in zijn arbeidsovereenkomst staat het beding opgenomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, is het onduidelijk of de werkgever in dit geval toch de toestemming kan verkrijgen. Het is wel aan te raden om deze toestemming te verzoeken.

Houd er rekening mee dat de compensatie binnen 12 maanden na overlijden moet zijn aangevraagd. Binnen 9 maanden na de aanvraag zal de vergoeding moeten zijn betaald (voorgeschoten).

NB, de compensatie is te verkrijgen in meer situaties dan die hierboven beschreven.

Beëindigingsovereenkomst

Uiteraard kunnen de erfgenamen en de werknemer ook met elkaar een beëindigingsovereenkomst afsluiten. Let wel: voor de compensatie moet voor tenminste één werknemer toestemming zijn verkregen van het UWV.

Advies & contact

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onderstaande adviseurs.

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken