HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Duurzaamheid in het mkb: het gesprek van de toekomst

Een nieuwe uitdaging dient zich aan voor accountants en mkb-klanten; duurzaamheid wordt meer en meer een belangrijk gespreksonderwerp.

Als accountant wordt er van u verwacht dat u duurzaamheid begrijpt en met uw klanten kunt bespreken. De samenwerking tussen accountants en mkb-klanten komt daarmee meer in het teken te staan van duurzaamheid, met aandacht voor milieu, samenleving en financiën.

Hoe kunt u als accountant het gesprek aangaan met uw mkb-klant over duurzaamheid?

In samenwerking met Extendum heeft Ekwadraat twee e-learning modules beschikbaar gesteld. Deze modules geven een eerste beeld rondom duurzaamheidskwesties en hoe deze van invloed zijn op het mkb. Een belangrijke vraag daarbij is: “Hoe kunt u als accountant het gesprek aangaan met uw mkb-klant over duurzaamheid?” Want wat zijn bijvoorbeeld de voordelen van verduurzaming, welke regels moeten worden gevolgd en hoe kan worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen?

Klimaatpositief in 2030; van koeienbek tot winkelrek

Een inspirerend voorbeeld van verduurzaming binnen het mkb is de verduurzaming van CONO Kaasmakers. Hun doel: klimaatpositief in 2030; van koeienbek tot winkelrek. Ekwadraat heeft CONO Kaasmakers gedurende enkele jaren begeleid om hun klimaatambities vorm te geven. De resulterende strategie is gegoten in een routekaart, een gedetailleerd plan dat deze ambitie haalbaar maakt. De routekaart bestaat uit korte termijn maatregelen zoals het benutten van zonne-energie en het nuttig inzetten van restwarmte uit het productieproces. Lange termijn maatregelen zijn bijvoorbeeld de koppeling met een warmtenet en het inzetten van een e-boiler. Dit alles met het doel om de CO2-uitstoot met 75% te kunnen reduceren.
Bekijk hier de YouTube video waarin CONO Kaasmakers een korte uitleg geeft over de routekaart.

Duurzaamheid; een cruciale pijler

De wereld om ons heen verandert en duurzaamheid is geen tijdelijke trend meer, maar een cruciale pijler van bedrijfsvoering. Als accountant staat u voor de uitdaging om naast uw financiële taken ook duurzame groei te bevorderen. Laten we samen werken aan een toekomst waarin duurzaamheid niet alleen wordt erkend, maar ook als onmisbare factor wordt gezien voor groei en positieve impact.

Wilt u meer weten over duurzaamheid binnen het mkb? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Joost Akkermans, accountmanager duurzaamheid bij Ekwadraat, via e-mail of telefonisch: 088 – 40 005 00

 

J. (Joost) Akkermans
accountmanager duurzaamheid Ekwadraat

088 40 005 00
jakkermans@ekwadraat.com

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken