HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Deskundigenverklaring en NOW

24-02-2021 | Vergeet de gewaarmerkte versie van de aanvraag niet toe te voegen aan de aanvraag tot afrekening van de NOW 1.

Verklaring deskundige en NOW

Bij de aanvraag tot afrekening van de NOW 1 kan een verklaring van een derde-deskundige gevraagd worden. Dit is het geval als de uiteindelijk subsidie meer bedraagt dan € 25.000 maar minder dan € 125.000, of als het voorschot op meer dan € 20.000 maar minder dan € 100.000 was vastgesteld.

Het UWV verlangt dat de verklaring én het aanvraagformulier gewaarmerkt wordt door deze deskundige. De verklaring en de aanvragen horen immers bij elkaar.

Dit is niet bijzonder duidelijk, want het UWV spreekt ook over het gewaarmerkte inlegvel. De aanvraag tot afrekening bevat natuurlijk de aanvraag (opgesteld door de klant), maar ook de door de derde-deskundige gewaarmerkte versie van de aanvraag tot afrekening (als PDF-bijlage toegevoegd).

Let op

In de derdenverklaring moet u aangeven welke werkzaamheden zijn verricht. Als u bij het uitvoeren van deze werkzaamheden het werkprogramma gebruikt dat hiervoor door ons is ontwikkeld en is opgenomen in de Extendum Kennisbank dan weet u zeker dat u in de voorbereiding geen stap mist.

Aanvraagformulier derdenverklaring + uitleg

Wij hebben voor u het aanvraagformulier voor de derdenverklaring op onze website geplaatst. Op de laatste pagina van de PDF-bestand treft u de uitleg voor het formulier aan.

U kunt het formulier eenvoudig terugvinden op onze website door op de homepage naar ’thema’s’ te gaan, daar klikt u ‘Corona informatie’ en vervolgens ‘hulpmiddelen’ aan.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken