HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) verliest zijn glans

08-03-2022  |  De met veel bombarie aangekondigde Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), de wet die het vanaf 1 januari 2021 makkelijker moet maken om een schuldsanering buiten faillissement te realiseren, zonder dat alle schuldeisers daarmee akkoord hoeven gaan en daardoor een verstrekkender faillissement kan worden voorkomen, heeft een lelijk deuk opgelopen.

WHOA mag rechten van werknemers niet inperken

In de WHOA is bepaald dat de rechten van werknemers niet door de WHOA mochten worden ingeperkt. Daar waar op grond van de WHOA bijvoorbeeld met een bepaalde groep van crediteuren een afslag op hun vorderingen kan worden afgedwongen of opschorting of beëindiging van knellende (duur) overeenkomsten kan worden bewerkstelligd, kan de (arbeidsrechtelijke) positie van werknemers niet worden aangetast. Dit gelet op het uitgangspunt dat de werknemers moeten worden beschermd.

Hoe zit het dan met pensioenen?

Bij de Hoge Raad lag de vraag voor of pensioenpremies onder de rechten van werknemers konden worden geschaard. Dit was niet geheel duidelijk nu deze indirect via pensioenfondsen worden uitgekeerd. De HR is er in zijn uitspraak van afgelopen vrijdag heel helder over (ECLI:NL:HR:2022:328). Vorderingen van bedrijfstakpensioenpremies vallen onder de werknemersrechten, omdat pensioenen in arbeidsovereenkomsten worden geregeld en daardoor buiten het bereik van de WHOA vallen.

Pensioenfondsen mogen premies blijven innen

Het gevolg daarvan is dat pensioenfondsen hun achterstallige pensioenpremies buiten de WHOA om kunnen blijven innen en daarmee de kans op een succesvolle schuldsanering danig in de wielen rijden. Achterstallige pensioenpremies maken in veel gevallen een behoorlijk deel van de schuldenlast van een bedrijf uit, zeker wat betreft personeels-zware ondernemingen in de horeca- en evenementensector en andere branches met verplichte bedrijfstakpensioenfondsen.

Conclusie

Herstructureringen die toch al niet eenvoudig zijn en vaak veel tijd en geld kosten – wat er vaak dus niet is – zullen er niet eenvoudiger op worden. Pensioenfondsen kunnen in principe dus hun vorderingen blijven innen, maar de in de praktijk zal dit leiden tot eerdere en ouderwetse faillissementsaanvragen. Dat was nu juist niet de bedoeling. De wetgever is weer aan zet.

Advies & contact

Wilt u meer weten over de WHOA? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken