HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De toetsingen voor 2022 zijn aangekondigd!

10-03-2022  |  Recent heeft de NBA de kantoren aangeschreven die geselecteerd zijn om in 2022 te worden getoetst. Op het moment van toetsing moeten de kantoororganisatie en de dossiers voldoen aan de geldende voorschriften.

Tijdelijke vrijstelling kantoortoetsing

Komt een toetsing – om goede redenen – niet goed uit, dan kunt u binnen 4 weken na de aankondiging van de toetsing om tijdelijke vrijstelling vragen. Door bijzondere omstandigheden kan een (her)toetsing in een bepaald jaar niet wenselijk zijn. U zult een verzoek om vrijstelling uiteraard goed moeten onderbouwen.

Individuele begeleiding kantoortoetsing

Ieder accountantskantoor heeft zijn eigen kantoororganisatie, manier van werken en aandachtspunten. Daarom zijn wij een groot voorstander van een individuele, op uw kantoor afgestemde, begeleiding naar de toetsing.

Op die manier is voldoende aandacht te besteden aan de algemeen geldende regelgeving en aan uw eigen interne normen, zoals beschreven in uw kantoorhandboek. Als uw handboek normen bevat die de geldende wet- en regelgeving overstijgen, dan zijn deze normen maatgevend.

Onze begeleiding is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inventarisatie en beoordeling van uw kwaliteitssysteem
  • Beoordeling van dossiers
  • Formuleren van bevindingen
  • Formuleren van aanbevelingen
  • Begeleiding tijdens het interne verbeterproces tot aan de toetsing.

Wij spreken vooraf met u af op welke wijze de begeleiding vorm wordt gegeven. Uw kantoor met haar specifieke aandachtspunten staat centraal. Ieder kantoor verdient immers een unieke ondersteuning en begeleiding.

Afspraak maken

Wilt u informatie over de wijze van ondersteuning of wilt u een afspraak maken neem dan contact op met Guus de Vries of Dick Lokerse.

Cursus Kantoortoetsing; puntjes op de i

In deze cursus zullen wij u bijpraten over de toetsdag. Waar letten de toetsers op en hoe beoordelen zij uw dossiers? Het gaat er om dat we gezamenlijk de “Puntjes op de i” zetten. Waardoor u de toetsdag met vertrouwen tegemoet kunt zien.

Woensdag 18 mei en donderdag 13 oktober van 13.30 tot 16.45 uur in Eemnes. Meer weten of inschrijven voor deze cursus? Dat kan hier.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken