HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De stand van zaken over coronamaatregelen

1.  NOW regeling

 • Voor die bedrijven die nog geen NOW hebben aangevraagd: houd er rekening mee dat de aanvraag uiterlijk 31 mei 2020 ingediend moet zijn.
 • Het NOW rekenmodel van Extendum is aangepast. Het is nu ook mogelijk een inschatting te maken van de verwachte afrekening.
  U kunt de toegezegde NOW subsidie door het UWV direct invullen en aan de hand van de werkelijke omzet en loonkosten bekijken hoeveel u moet verrekenen.
  Indien u nog geen NOW hebt aangevraagd kunt u eveneens het voorschot berekenen, net als in het vorige model.
  Let wel: wij hebben geconstateerd dat de toekenning van de NOW subsidie door het UWV af kan wijken van uw berekende geprognotiseerde omzetdaling. Blijkbaar wordt hierbij afgerond.
 • Er vindt nog steeds overleg plaats tussen de NBA enerzijds en het UWV en SZW anderzijds over de inhoud van het controleprotocol dat gehanteerd moet worden bij de afrekening.
  Zodra dat gereed is zullen wij dat vertalen in een praktisch werkprogramma.
  Inmiddels is wel bekend dat in de regeling voor de toerekening van de omzet aan een periode, aangesloten zal worden bij de gebruikelijke en gebruikte bestendige gedragslijn.
 • Het kabinet presenteert naar verwachting deze week een tweede noodpakket NOW 2.0 om banen en bedrijven tijdens de coronacrisis te ondersteunen.

2. Grenswerkers

Voor grenswerkers is duidelijk geworden dat een in Nederland gevestigde onderneming (met een ondernemer die woonachtig is in het buitenland) ALLEEN aanspraak kan maken op de bedrijfsregelingen (NOW, BMKB en KKC).

Anderzijds kan een in Nederland wonende ondernemer (met een onderneming in het buitenland) alleen aanspraak maken op de voor de ondernemer geldende regeling, de inkomens ondersteuning.

3. Flexwerkers

Er is aangekondigd dat er een regeling in de maak is waardoor flexwerkers een uitkering van MAXIMAAL € 660 kunnen krijgen voor de maanden maart, april en  mei. Wellicht is volgende week duidelijk wat de te volgen procedure moet zijn.

4. Hulpmiddelen

Naast de uitbreiding van het NOW rekenmodel voor de afrekening is er een model liquiditeitsbegroting beschikbaar die zicht geeft op het verloop van de kasstroom en de liquiditeitspositie en onontbeerlijk is wanneer een beroep moet worden gedaan op banken of financieringsinstellingen.

Tenslotte is het hulpmiddel Overzicht noodmaatregelen per klant geactualiseerd.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken