HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De stand van zaken over coronamaatregelen

Onderstaand de belangrijkste zaken van de afgelopen week.

TVL

In onze Nieuwsbrief van vorige week wezen wij u op de TVL regeling. Om vast te stellen of u of uw cliënt in aanmerking komt voor deze subsidie kan gebruik gemaakt worden van de adviestool van de RVO.

NOW 2

Wanneer kunt u de NOW 2 het beste aanvragen? Zo laat mogelijk dus uiterlijk 31 augustus 2020.

Wij adviseren om deze subsidie alleen direct aan te vragen als de liquiditeitskrapte bij uw klant groot is. Is er sprake van enige ruimte dan adviseren wij de subsidie aan te vragen als meer informatie beschikbaar is over de omzetontwikkeling en -verwachting in de komende maanden. Het voordeel is dat dan een aanvraag ingediend kan worden die naar alle waarschijnlijkheid dicht in de buurt zal liggen van de tezijnertijd in te dienen afrekening.

Fiscaal

Wij wijzen u nogmaals op het verzoek tot uitstel van betaling: Als er uitstel van betaling is aangevraagd voor belastingschulden dan kan hiervoor sinds 29 juni 2020 een verlenging aangevraagd worden. Als de totale belastingschuld bij het aanvragen van verlengd uitstel hoger is dan € 20.000, dan moet  bij deze aanvraag een derden-verklaring worden meegezonden. En er moet een liquiditeitsprognose gemaakt zijn. Een hulpmiddel bij het maken van een dergelijke prognose is opgenomen. Zie ook een voorbeeld van een derdenverklaring.

Omdat veel uitstelregelingen in deze periode tot een einde komen, dient de totale belastingschuld op de vervaldatum in één keer te worden betaald. Dit is ook min of meer de strekking van de brief die ondernemers momenteel ontvangen. Er circuleren echter berichten dat een betalingsregeling in de maak is waarbij de belastingschuld in termijnen kan worden betaald. NB: Deze berichten zijn nog niet bevestigd door het kabinet dan wel de Belastingdienst.

Buitenland

Doet u of uw klant zaken met Duitsland, weet dat de BTW tarieven tijdelijk, tot 31 december 2020, verlaagd zijn van 19% naar 16% (hoog) en van 7 naar 5% (laag).

Dit is van belang als:

  • U of uw klant goederen levert vanuit Duitsland dan wel in Duitsland goederen verwerft;
  • U of uw klant goederen verkoopt aan Duitse particulieren waarbij de Duitse drempel voor afstandsverkopen wordt overschreden;
  • U of uw klant een vaste inrichting heeft in Duitsland of die prestaties verrichten met een bijzondere plaats van dienst, zoals  in de horeca-, de personenvervoer- of onroerendgoedsector.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken