HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De PE-verplichting in 2019 en 2020

Per 1 januari 2021 verandert de PE systematiek voor de openbare accountants. Dat betekent dat u te maken heeft met een incomplete driejaars periode. Immers 2019 en 2020 zijn de eerste twee jaren.

Er bereikten ons een flink aantal vragen over hoe omgegaan moet worden met het aantal in die periode te behalen PE punten. Daarom hebben we de vraag voorgelegd aan de NBA-helpdesk. Onderstaand de integrale tekst van hun antwoord.

Reactie:
In verband met de overgang naar de nieuwe PE-systematiek wordt de driejaarscyclus van onder meer openbaar accountants in de mkb-praktijk na twee jaar afgebroken.

Basis onder de PE-verplichting is het uitgangspunt van vakbekwaamheid waarbij de PE-verplichting een uitwerking is om daaraan invulling te geven. Accountants worden geacht zowel in 2019 als in 2020 voldoende aandacht te bestreden aan permanente educatie om hun vakbekwaamheid op een adequaat niveau in stand te houden.

De NBA toetst de PE-verplichting in 2019 aan de minimumverplichting  van 20 (gecertificeerde) PE-uren per jaar waaronder ook begrepen het als verplicht aangemerkte PE-onderwerp Fraude indien dat op de accountant van toepassing is.

Een accountant wordt derhalve geacht minimaal 20 gecertificeerde  PE-uren in 2019 en 2020 te verrichten en te verantwoorden en in aanvulling daarop aanvullende PE-activiteiten te verrichten voor zover hij deze nodig acht in het kader van zijn vakbekwaamheid.

Er wordt aan gewerkt om de tekst onder het statusoverzicht PE op MijnNBA.nl hierop aan te passen om vragen hierover weg te nemen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Dus voor 2019 en 2020 dient u in ieder geval jaarlijks de 20 gecertificeerde uren te verantwoorden.  Behalve deze 2 x 20 uren is er dus geen strakke uren-eis.

Wel dient u te beschrijven welke aanvullende PE activiteiten u heeft verricht.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken