HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De oorlog in Oekraïne & NBA Alert 45; belangrijke aandachtspunten

10-05-2022  |  Eind april heeft de NBA Alert 45 geactualiseerd. In dit schrijven geeft de NBA in hoofdlijnen aan wat de gevolgen zijn van de oorlog in Oekraïne en de geldende sanctiewetgeving op de werkzaamheden van accountants.

Alert 45 is duidelijk geschreven en geeft veel informatie. Onderstaand enkele aandachtspunten.

Gebeurtenis na balansdatum

Veel collega’s zullen nu werkzaamheden verrichten voor het samenstellen of controleren van jaarrekeningen 2021. Het uitbreken van de oorlog zal daardoor veelal te benoemen zijn als een gebeurtenis na balansdatum die geen invloed heeft op de situatie op balansdatum.

Toch kan de oorlog gevolgen hebben die leiden tot een onzekerheid die toegelicht zou moeten worden.

Rechtstreekse klant of indirecte relatie

We onderscheiden:

  1. Het accountantskantoor heeft een klant die rechtstreeks geraakt wordt door de sanctiewetgeving.
  2. Een klant van het kantoor heeft relaties die geraakt worden door de sanctiewetgeving.

Genoemde Alert 45 richt zich geheel op de eerste situatie. En geeft duidelijk aan wat van accountants verwacht wordt.
De tweede situatie zal in de praktijk vaker voorkomen. Wij adviseren daarom bij de start van iedere opdracht vast te stellen of de klant waaraan de dienst wordt geleverd te maken heeft met leveranciers of afnemers die onder de sanctiebepalingen vallen.

Punten van aandacht zijn dan:

  • Is de vordering op de desbetreffende afnemer nog volwaardig?
  • Wat is de invloed van het wegvallen van deze afnemers op de omzetontwikkeling?
  • Is het ontbreken van aanleveren van goederen van invloed op de continuïteit van de onderneming?
  • Zijn er mogelijkheden de goederen van andere leveranciers te betrekken? Zo ja, tegen welke prijs en op welke termijn?
  • Algemeen wat is de invloed van de sanctiemaatregelen op de continuïteit van de onderneming?

Afsluitend

Leg in uw dossier(s) vast op welke wijze u in voorkomend geval de invloed van de Oekraine-oorlog en de sanctiemaatregelen heeft beoordeeld.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken