HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 28 mei door de Eerste Kamer aangenomen en wordt ingevoerd per 1 januari 2020. Eén van de veranderingen die deze wet met zich mee brengt heeft betrekking op de oproepovereenkomst.

Voor het complete overzicht van de WAB kijkt u op www.extendum.nl/WAB.

Oproepovereenkomst

In het huidige arbeidsrecht is het al zo, dat ook een medewerker met een zogenaamd oproepovereenkomst op basis van het rechtsvermoeden van arbeidsomvang bepaalde rechten opbouwt. Werkt uw medewerker bijvoorbeeld drie maanden lang 20 uur in de week, dan kan hij vaak met succes betogen dat hij in dienst is voor 20 uur in de week. Het is aan de werkgever om aan te tonen dat het hier gaat om ‘pieken en dalen’ in het werkaanbod en dat er geen sprake is van een structurele arbeidsomvang.

Vier dagen

Met de WAB wordt de definitie van een oproepovereenkomst opgenomen in de wet. Hieronder gaan nulurencontracten vallen maar ook minmaxcontracten en (sommige) uitzendovereenkomsten. Als er sprake is van een oproepovereenkomst is de werkgever volgens het wetsvoorstel verplicht om de werknemer vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch op te roepen. Doet de werkgever dat niet, dan is de werknemer niet verplicht om te komen werken. Is de werknemer opgeroepen, maar wordt de oproep binnen vier dagen van tevoren weer ingetrokken, dan heeft de werknemer toch recht op loon voor de periode waarvoor hij was opgeroepen. De periode van vier dagen kan overigens per CAO verkort worden. Ook nieuw is dat de oproepkracht de arbeidsovereenkomst zelf geheel kan opzeggen met een opzegtermijn van vier dagen, of zelfs korter, als dat bij CAO geregeld is.

Aanbod

Een andere nieuwe regeling verplicht de werkgever om aan de werknemer, die een jaar als oproepkracht heeft gewerkt, na afloop van dit jaar schriftelijk of elektronisch een arbeidsovereenkomst aan te bieden. De overeenkomst moet gebaseerd zijn op minimaal het aantal uren dat de werknemer in het jaar ervoor gemiddeld heeft gewerkt.

De werknemer kan dit voorstel schriftelijk of elektronisch weigeren; dan blijft de oproepovereenkomst op dezelfde voet verder gaan. Accepteert de werknemer het voorstel, dan is een arbeidsovereenkomst ontstaan voor het aantal uren genoemd in het voorstel. De vrijheid van werkgever en werknemer om afspraken te maken over flexibel werken wordt op deze manier met de komst van de WAB nog verder ingeperkt.

Uitzonderingen

Overigens zal een uitzondering worden gemaakt voor piket- of wachtdiensten en voor bereikbaarheidsdiensten in de gezondheidszorg. Deze contracten vallen, zolang de arbeidsomvang voor de rest van de arbeidsovereenkomst niet is vastgelegd, niet onder de definitie van een oproepovereenkomst.

Wilt u een oproepovereenkomst met een nieuwe werknemer sluiten, neemt u dan contact op met één van onze juristen voor advies.

Cursus Wet Arbeidsmarkt in Balans

In juli start onze cursus Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Uw kantoor en uw klanten krijgen vanaf 1 januari 2020 te maken met nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en het stelsel voor de WW-premie. Welk advies geeft u nu aan uw klanten en wat betekent dit voor uw eigen werknemers?

Per 1 januari 2020 wordt ‘flex’ vaster en duurder en wordt ‘vast’ flexibeler en goedkoper. Maar is het nu in evenwicht? Oproepkrachten en payrollmedewerkers worden meer beschermd en vaste medewerkers worden gemakkelijker ontslagen. Langer ‘flex’ is mogelijk, maar wordt duurder. De transitievergoeding is meteen verschuldigd, maar wordt wel verlaagd.

Na de cursus bent u weer helemaal op de hoogte. U kunt zich nu inschrijven.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken