HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag: Verplichting om een mondkapje te dragen

Situatie: Werkgever exploiteert een winkel. De overheid heeft als dringend advies aangegeven om een mondkapje te dragen in openbaar toegankelijke gelegenheden. De werkgever wil aan dit advies voldoen en verzoekt haar medewerkers om een mondkapje te dragen. Een van de medewerkers weigert dit te doen, omdat ze de mondkapjes niet plezierig vindt zitten en haar bril steeds beslaat.

Vraag: Kan de werkgever de werknemer verplichten om een mondkapje te dragen?

Antwoord: Ja, dit kan.

De werkgever heeft namelijk een instructierecht. Werkgever heeft de mogelijkheid om de onderneming te drijven op een wijze zoals hem dat goeddunkt. Uiteraard dienen de instructies wel redelijk te zijn en binnen de wet- en regelgeving te passen. Ook zal de werkgever zich als goed werkgever dienen te gedragen. Gezien het advies van de overheid, zal het dragen van een mondkapje als redelijk worden gezien en past het ook binnen de wet- en regelgeving. Daarbij komt dat de werkgever ook verplicht is om voor een veilige werkomgeving te zorgen.

Het is zaak dat de instructie duidelijk en niet multi-interpretabel is. In dit geval kunnen er ook (disciplinaire) maatregelen verbonden worden aan het niet nakomen van deze instructie. Dit kan oplopen van een waarschuwing tot uiteindelijk ontslag. Tussenvormen zijn bijvoorbeeld boetes, inhouden van vakantiedagen, uitstel van loonsverhoging of demoties. Voorwaarde voor het opleggen van een boete is dat deze wel vooraf moet zijn overeengekomen. Dit kan in een reglement of in de arbeidsovereenkomst.

Laat de overeenkomst ook door werknemer ondertekenen, juist omdat dit een nieuwe regel is. Als er niets ondertekend is, kan dat betekenen dat de boete niet opgelegd kan worden. Deze regel geldt overigens niet voor de andere maatregelen.

Een loonstop is ook een maatregel, die echter maar zelden wordt toegewezen. Alleen als een werknemer niet komt werken en daarvoor geen geldige reden heeft, kan een loonstop worden opgelegd. Check ook het eventueel toepasselijke cao.

Alvorens over te gaan tot het nemen van maatregelen, zal de werkgever wel hoor en wederhoor moeten toepassen en goed moeten onderzoeken of er daadwerkelijk wel een schending heeft plaats gevonden.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken