HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag: NOW en groepsmaatschappijen

Situatie

Eén van uw klanten is een groep van ondernemingen. In die groep worden diverse activiteiten uitgevoerd. Gelukkig wordt de groep als geheel niet zwaar getroffen. Eén vennootschap echter leidt een  enorm omzetverlies. U had met uw klant al eerder besproken dat geen gebruik gemaakt kan worden van de NOW regeling. Maar op 22 april jl. heeft de minister de NOW regeling aangepast.

Vraag: Kan uw klant nu wèl gebruik maken van de NOW regeling?

Antwoord: Ja, dat kan maar er zijn voorwaarden.

De vennootschap die getroffen wordt en een omzetdaling van meer dan 20% heeft kan de NOW subsidie aanvragen voor de loonsom van de werknemers die per januari 2020 bij die vennootschap in dienst waren. De omzetdaling moet beoordeeld worden voor deze  individuele vennootschap. Tot zover net zoals onder de “oude” regeling.

Onder de aangepaste regeling zijn er enkele aanvullende eisen.

 1. De vennootschap die de subsidie aanvraagt moet met de werknemers van deze vennootschap afspraken maken over “baanbehoud”.
 2. De overige eisen hebben betrekking op alle groepsonderdelen. Dus ook op de onderdelen die geen gebruik maken van de NOW regeling!!
  Binnen de hele groep mag geen dividend worden uitgekeerd, er mogen geen bonussen worden toegekend en eigen aandelen mogen niet worden ingekocht.
 3. Ook is nieuw dat in deze situatie de aanvullende eisen door een accountant getoetst moeten worden. Het controleprotocol hiervoor is nog in ontwikkeling. Het lijkt erop dat dan in ieder geval gekeken moet worden naar:
  a. In hoeverre is er sprake geweest van het schuiven met omzet;
  b. Detachering van personeel bij groepsonderdelen moet als omzet worden gezien;
  c. De voorraad mag niet gebruikt worden als instrument om de omzet te drukken.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken