HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag: Loondoorbetaling bij quarantaine

Situatie

Uw klant heeft een werknemer die graag naar Zweden met vakantie wil. Hij heeft daar een huisje dat dringend onderhoud nodig heeft. Zweden heeft een oranje reisadvies. De regering adviseert dringend om bij terugkomst 2 weken in quarantaine thuis te blijven. De werknemer kan geen werkzaamheden thuis verrichten.

Vraag: Moet de werkgever nu loon doorbetalen tijdens deze quarantaine?

Antwoord: Nee, afreizen naar een land waar code oranje geldt is een omstandigheid die voor rekening en risico van de werknemer komt. Als hij door quarantaine niet kan komen werken hoeft hij niet betaald te worden. Een spanningsveld kan natuurlijk ontstaan op het moment dat de werknemer niet in quarantaine wil gaan en gewoon wil komen werken. Ook in dit geval zal de werkgever kunnen aangeven dat de werknemer het dringend advies van de overheid moet opvolgen. Het is wel aan te raden om de werknemer, als hij deze plannen heeft, te waarschuwen voor de gevolgen.

Mocht de werknemer onverhoopt wel ziek worden, na het verblijf in Zweden, dan zal de werkgever wel door dienen te betalen. Ziektegeld (loondoorbetaling bij ziekte) is slechts niet verschuldigd als de werknemer opzettelijk ziek wordt. Dit zal niet snel aan de orde zijn. Wellicht is in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat het ziektegeld wordt aangevuld tot 100%. Soms wordt daar aan toegevoegd dat deze aanvulling niet verschuldigd is als er sprake is van schuld. Dit is een lichter criterium dan opzet. Het ziektegeld kan in dit geval dan teruggebracht worden naar 70% ( het wettelijke maximum). Ook in dit geval is het aan te raden de werknemer van te voren te waarschuwen voor de gevolgen.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken