HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag:
Ik wil altijd thuis blijven werken!

Tijdens de corona crisis raadt premier Rutte aan om zo veel mogelijk thuis te blijven werken. Zo ook bij een Accountantskantoor zijn de medewerkers thuis aan het werk. De kantooreigenaar merkt dat het wel gaat, maar vindt dat het niet te lang meer moet duren. Het contact met elkaar, de vaktechnische overleggen en het contact met de klanten is toch anders. Ondanks voldoende werk, ziet de Kantooreigenaar de declarabiliteit zakken.

Een van de medewerksters is erg enthousiast over het thuiswerken en roept nu al dat zij voortaan altijd thuis wil werken, ook na de crisis.

Vraag: Kan een medewerker zelf beslissen dat hij of zij thuis wil blijven werken?

Antwoord: Deze vraag kan vertaald worden in de vraag of de werknemer zijn werkplek zelf mag bepalen. Recentelijk is de wet Flexibel werken ingevoerd waarbij het aantal uren, de dagen waarop en de locatie centraal staan. Een werknemer kan verzoeken zijn dagen, aantal uren en werkplek aan te passen. Voor het aantal uren geldt dat een werkgever dit ook niet mag afwijzen tenzij daar zwaarwegende belangen zich tegen verzetten. De spreiding van de uren worden in alle redelijkheid vastgesteld. Ten aanzien van de werkplek hoeft de werkgever slechts met de werknemer te overleggen als hij het verzoek afwijst.

Waar je op moet letten is het volgende: de werknemer dient het verzoek uiterlijk twee maanden voor ingangsdatum schriftelijk in te dienen. Dit kan dus ook via een appje of een mailtje, aan de vorm worden geen hoge eisen gesteld. De werkgever dient daar weer schriftelijk op te reageren. Doet hij dit niet, of als hij niet uiterlijk een maand voor ingangsdatum reageert, wordt het overeenkomstig de wensen van de werknemer vastgesteld!

Het is dus aan te raden, appjes en mailtjes van de werknemer niet te negeren en, als thuis werken niet aan de orde is, dit schriftelijk aan de werknemer mede te delen.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken