HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag: Corona en factureren

Situatie

Ik ben accountant en mijn klant heeft een kapperszaak en mist al 6 weken zijn omzet. Wij hebben een jarenlange zakelijke relatie en ik vind dat ik het eigenlijk niet kan maken om hem op dit moment een rekening te sturen omdat ik weet dat hij het financieel erg moeilijk heeft.

Vraag: moet ik nu wel of niet factureren als mijn klant financiële problemen heeft? En wat zijn de gevolgen voor de btw?

Antwoord: Factureren is noodzakelijk om zelf problemen met de Belastingdienst te voorkomen. Hoe vervelend dit ook overkomt bij een goede klant en relatie. Maak anders afspraken over de betaling.

Factureringsplicht

Elke ondernemer die goederen of diensten levert aan andere ondernemers moet gebruikelijk facturen verzenden. Factureren moet plaatsvinden uiterlijk op de 15e dag na afloop van de maand waarin de goederen of diensten zijn geleverd.

Betalingstermijn

Als met de klant niet een betalingstermijn wordt overeengekomen, geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. In overleg met de klant kan deze termijn worden verlengd. Verlies daarbij niet de eigen liquiditeitspositie uit het oog.

Omzetbelasting

Na afloop van de maand of het kwartaal (afhankelijk van het aangiftetijdvak) nadat de factuur is uitgereikt moet de btw worden afgedragen.

Uitstel van betaling

Een van de overheidsmaatregelen om ondernemers te ondersteunen is uitstel van betaling. Hiermee is zonder aanvullende voorwaarden tot drie maanden uitstel van betaling mogelijk.

Klant in financiële problemen

Als in redelijkheid vast is komen te staan dat de klant niet zal betalen, ontstaat het recht op teruggaaf van de btw. In elk geval ontstaat het recht op teruggaaf één jaar na het verstrijken van de betalingstermijn van de factuur. Beter is dan ook met de klant een langere betalingstermijn af te spreken dan de vordering om te zetten in een lening. Als de vordering namelijk wordt omgezet in een lening, vervalt de mogelijkheid om te btw terug te vragen.

Btw terugvragen

Het verzoek om teruggaaf moet worden gedaan bij de aangifte over het eerste tijdvak waarin vast is komen te staan dat de factuur niet meer betaald zal worden. De aangifte omzetbelasting kent geen vraag met betrekking tot niet ontvangen bedragen. De terug te vragen btw moet worden verwerkt in de aangifte omzetbelasting bij vraag 5b (voorbelasting). Dit klinkt wellicht onlogisch maar dit heeft de wetgever bepaald bij de parlementaire behandeling. Als een creditfactuur wordt verzonden, dient de creditomzet en credit btw wel ingevuld te worden bij vraag 1 (omzet en omzetbelasting). Als de klant later toch nog betaalt, moet opnieuw de btw weer worden aangegeven en afgedragen.

Conclusie

Wél tijdig factureren om zelf geen problemen te krijgen met de Belastingdienst. Uitstel van betaling vragen voor belasting. Oppassen met het omzetten van de vordering in een lening. En tot slot: tijdig btw terugvragen als de factuur niet zal worden voldaan.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken