HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Consultatieronde concept-wetsvoorstel Box 3

(Demissionair) staatssecretaris Van Rij (Financiën) heeft een concept-wetsvoorstel gepubliceerd waarin het nieuwe stelsel voor de belastingheffing op inkomsten uit vermogen (box 3) is opgenomen.

Het voorstel is de weerslag van een al ruim tien jaar bestaande Kamerbrede wens om een stelsel in te voeren dat het feitelijk behaalde rendement belast, inclusief vermogenswinsten en -verliezen. In het Kerstarrest van 2021 oordeelde de Hoge Raad dat een heffing over fictief vastgestelde rendementen in strijd was met Europese regels. De daarna ingevoerde noodmaatregelen zijn nog steeds gebaseerd op fictieve rendementen. Het risico dat de Hoge Raad ook deze regels van tafel veegt is niet uit te sluiten. Bovendien is de opbrengst jaarlijks ongeveer 400 miljoen euro lager.

Een snelle invoering van een nieuw stelsel is dus noodzakelijk, maar wordt bemoeilijkt door de complexiteit van de wetgeving en de uitvoering. Eerder bleek de invoeringsdatum van 1 januari 2026 niet haalbaar. Om de nu beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2027 te kunnen halen is besloten om, ongeacht de demissionaire status van het kabinet, door te gaan met de voorbereidingen. Deze week start de consultatieronde, waarbij burgers en deskundigen hun visie op de voorstellen mogen geven.

De inhoud van het concept-wetsvoorstel zal voor velen een verrassing zijn.
Gekozen is voor verschillende heffingstechnieken.

Bank- en spaartegoeden

Voor rente op bankrekening worden de feitelijk inkomsten verminderd met de kosten als regulier inkomen belast.

Effecten

Voor inkomsten uit effecten wordt een vermogensaanwasbelasting voorgesteld. Bovenop de heffing over de reguliere voordelen verminderd met de kosten wordt elk jaar de waarde van effecten aan het einde van het jaar vergeleken met de waarde aan het begin van het jaar. Dit verschil is, gecorrigeerd voor stortingen en onttrekkingen, belast inkomen.

Vastgoed, aandelen in familiebedrijven (geen aanmerkelijk belang) en innovatieve startups

Bij vastgoed en bepaalde andere bezittingen kan een sterk gestegen waarde voor liquiditeitsproblemen zorgen omdat belasting zou moeten worden betaald over een niet-gerealiseerde waardestijging. Een vermogenswinstbelasting moet uitkomst bieden omdat de belasting pas verschuldigd wordt als het voordeel is gerealiseerd. Daarnaast blijven de jaarlijkse reguliere voordelen zoals huur en dividenden na aftrek van kosten belast.

Verliescompensatie

Anders dan in het huidige stelsel zijn verliezen aftrekbaar, maar alleen voor zover ze een nog te bepalen grensbedrag te boven gaan.

Tweede woning

Voor de tweede woning die hoofdzakelijk in eigen gebruik is wordt een forfaitair rendement voorgesteld. Het uitgebreide voorstel roept nog erg veel vragen op.

In de VakTechnische Bijeenkomst (VTB) 4 van dit jaar, waarin ook het Belastingplan 2024 wordt besproken, zullen we aandacht aan het conceptvoorstel besteden. Klik hier voor meer informatie en het programma. Klik hier voor de tekst van het voorstel en de consultatie.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

J.W. (Jan Willem) Kemper RB
belastingadviseur

06 23 61 57 21
jw.kemper@extendum.nl

Expertise: o.a. herstructurering, vennootschapsbelasting en echtscheidingen

Ik ben graag bezig met fiscale advisering van MKB-accountants en hun cliënten. Het is fascinerend om te zien hoezeer de fiscaliteit invloed heeft op vele aspecten van het financiële leven van ondernemers en particulieren. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

Expertise: o.a. loonbelasting, erfbelasting en omzetbelasting

Ik ben een enthousiaste belastingadviseur en universitair docent die u graag ‘up-to-date’ houdt door mijn kennis met u te delen. U krijgt op elke fiscale vraag van mij een antwoord!

leeg veld ter opvulling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken