HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Compensatie transitievergoeding ook na pensioenleeftijd?

Als een werknemer 2 jaar arbeidsongeschikt is, kan hij verzoeken een arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. Dit lijkt gaandeweg wel bekend. Maar als de werknemer inmiddels met pensioen is? Hij is dus niet meer in dienst, heeft hij dan nog recht op een transitievergoeding?

Onlangs sprak het Hof zich hierover uit, en wel in het voordeel van de werknemer. Bijzonder is wel dat de werknemer, voordat hij met pensioen ging, een voorstel had gedaan om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werkgever had dit voorstel geweigerd. De werknemer beargumenteerde ook dat hij mogelijk geen compensatie van het UWV krijgt, omdat de arbeidsovereenkomst al geëindigd is. Dit mocht niet baten.

Het is duidelijk dat deze ’truc’ dus niet werkt, Werkgever had maar in moeten gaan op het verzoek van de werknemer.

Of het UWV overgaat tot het toekennen van een compensatie is nog niet bekend. Het is dus verstandig om tijdig op een verzoek te reageren.

Hoe de Rechter oordeelt op het moment dat een werknemer geen verzoek heeft gedaan voor zijn pensioengerechtigde leeftijd maar wel voor pensioengerechtigde leeftijd 2 jaar ziek was, is niet bekend. Wordt vervolgd.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

088 55 123 00
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken