Beschikbare accountancy professionals 5

Nadruk op instroom is goed, maar pas op voor verzuim

Wat zijn de regels voor herplaatsing bij reorganisatie?

Nulaangifte en nihilaangifte, kent u het verschil?

Ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof voor DGA’s

CAO-wijzigingen juni 2022

Beschikbare accountancy professionals 4

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022