HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Box 3: voor de jaren 2017 – 2020 hoeven niet-bezwaarmakers niet in actie te komen

08-11-2022 | Op 19 oktober 2022 overlegden belangenorganisaties van fiscale dienstverleners en de Belastingdienst over een werkbare oplossing voor de afhandeling van verzoeken om ambtshalve vermindering van aanslagen over de jaren 2017 – 2020 waarin box 3 inkomen is opgenomen.

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 4 november 2022 toegezegd dat aanslagen van niet-bezwaarmakers over de jaren 2017 – 2020 zullen worden verminderd als de Hoge Raad de belastingplichtige in een nieuwe procedure in het gelijk zou stellen. De niet-bezwaarmakers hoeven dus geen verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen.

De staatssecretaris wijst nadrukkelijk op het arrest van 20 mei 2022, waarin de Hoge Raad oordeelde dat niet-bezwaarmakers volgens de geldende regels juridisch geen recht op rechtsherstel hebben. Naar zijn mening is de kans heel klein dat de Hoge Raad in een nieuwe procedure tot een andere opvatting zal komen. Hij maakt duidelijk dat het Kabinet niet van plan is om uit eigen beweging rechtsherstel te bieden aan de niet-bezwaarmakers.

Een wetswijziging is noodzakelijk om de procedure als massaal bezwaarprocedure aan te kunnen merken. Hiertoe zal in een nieuwe Nota van wijziging op het Belastingplan 2023 worden voorgesteld om de massaal bezwaarprocedure uit te breiden.vDirect daarna wordt het bezwaar tegen de box 3 aanslagen over 2017 – 2020 aangewezen als massaal bezwaarprocedure.

Reeds ingediende verzoeken om ambtshalve vermindering zullen worden aangehouden in afwachting van de uitkomsten van de nieuwe procedures. In overleg met de belangenorganisaties worden gevallen geselecteerd die aan de rechter zullen worden voorgelegd. Als de Hoge Raad de procederende belastingplichtigen in het gelijk stelt zal het arrest ook gelden voor de niet-bezwaarmakers. De kans dat zij daadwerkelijk rechtsherstel zullen krijgen wordt overigens niet groot geacht.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

Expertise: o.a. loonbelasting, erfbelasting en omzetbelasting

Ik ben een enthousiaste belastingadviseur en universitair docent die u graag ‘up-to-date’ houdt door mijn kennis met u te delen. U krijgt op elke fiscale vraag van mij een antwoord!

J.W. (Jan Willem) Kemper RB
belastingadviseur

06 23 61 57 21
jw.kemper@extendum.nl

Expertise: o.a. herstructurering, vennootschapsbelasting en echtscheidingen

Ik ben graag bezig met fiscale advisering van MKB-accountants en hun cliënten. Het is fascinerend om te zien hoezeer de fiscaliteit invloed heeft op vele aspecten van het financiële leven van ondernemers en particulieren. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken