HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Bijzonder uitstel van betaling geëindigd

01-10-2021 | Onderdeel van de fiscale maatregelen – vanwege de coronacrisis – was de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen. De desbetreffende goedkeuringen zijn met ingang van 1 oktober 2021 ingetrokken.

Gevolgen van de beëindiging

Uitstel dat aan ondernemers is verleend vanwege de coronacrisis, aangevraagd in de periode van 12 maart 2020 tot en met 30 september 2021, wordt met ingang van 1 oktober 2021 ingetrokken. Dit betekent dat met betrekking tot de belastingschulden waarvoor uitstel is verleend met ingang van 1 oktober 2021 weer invorderingsmaatregelen genomen kunnen worden.

De staatssecretaris heeft echter goedgekeurd dat de ontvanger tot 1 oktober 2027 uitstel van betaling verleent voor belastingen van ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 betaald hadden moeten zijn. Voorwaarde voor dit uitstel is wel dat ingevolge eerder gevraagd uitstel is toegezegd dat geen invorderingsmaatregelen zouden worden genomen. De belastingschulden waarvoor dit uitstel wordt verleend moeten overigens voor 1 oktober 2027 worden afgelost met een betalingsregeling.

Betalingsregeling

De uitgangspunten voor de betalingsregeling zijn dat de belastingschuld wordt afgelost in 60 maandelijkse gelijke termijnen en in oktober 2022 aanvangt. De uiterste betaaldatum van de eerste betalingstermijn is 31 oktober 2022. Gedurende de betalingsregeling geldt de voorwaarde dat de ondernemer zich stipt houdt aan zijn nieuw opkomende fiscale verplichtingen. Dit betekent dat de ondernemer tijdig juiste aangifte indient en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen tijdig en volledig nakomt.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken