HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Besluit NIRPA PE-eis 2020

De Commissie Kwaliteitsborging NIRPA heeft vanwege de coronacrisis en de daarmee gepaarde maatregelen en consequenties een aangepaste PE-eis vastgesteld.

NIRPA schrijft op hun website het volgende, “het aantal te behalen PE-punten voor 2020 is als volgt bijgesteld:

  • De targetnorm voor RPP is vastgesteld op 60% van 220 PE punten voor 2020 = 132 PE punten.
  • De targetnorm voor RSa is vastgesteld op 60% van 180 PE punten per jaar =108 PE punten. Voor 2020 is bepaald dat het vastgestelde target mag worden behaald met een totaal van kennis- en/of vaardigheidspunten. Het is aan de professional om te beslissen of er K punten of V punten worden behaald.

Overschotpunten boven genoemde targets (RPP 132 en RSa 108) kunnen worden meegenomen naar volgend jaar tot het maximum van de reguliere PE eis (RPP 220 en RSa 180). Dit betekent dat als u meer dan 60% van de reguliere PE punteneis behaalt deze PE punten alsnog kunnen worden benut.”

Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.nirpa.nl

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken