HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Bedrijfssluiting als gevolg van corona wordt gezien als gebrek, huurder mocht ontbinden

Een opvallende recente uitspraak van de Rechtbank van Curaçao bepaalt dat een bedrijfssluiting vanwege corona waarschijnlijk een zodanig ernstig gebrek oplevert, dat een ontbinding door de huurder in dit geval stand kon houden.

Wat is het geval?

Een horecaondernemer wil een nieuw restaurant starten en sluit daartoe een huurovereenkomst bedrijfsruimte (artikel 7:290 Burgerlijk Wetboek) met de verhuurder. De ingangsdatum van de huurperiode van vijf jaar is 14 maart 2020. Op 17 maart 2020 moet het restaurant echter haar deuren verplicht sluiten vanwege corona. De huurder vraagt aan de verhuurder of de ingangsdatum van de huurovereenkomst opgeschort kan worden tot het moment dat het restaurant daadwerkelijk open kan. De verhuurder is het daar niet mee eens, geeft aan dat wat haar betreft de huurperiode is ingegaan, maar stelt wel voor om de huurprijs voorlopig op nihil te stellen.

Ontbinding van de huurovereenkomst

In april neemt de huurder weer contact op met de verhuurder en geeft aan dat hij voorlopig geen mogelijkheid ziet tot het succesvol exploiteren van een nieuw restaurant. Bovendien zijn er diverse gebreken aan het pand, die de verhuurder niet heeft verholpen. De huurder geeft aan dat hij de huurovereenkomst ontbindt.

Kort geding

Verhuurder is het niet eens met de ontbinding en als op 22 mei 2020 de horeca op het eiland weer open mag spant zij een kort geding aan tegen haar huurder ter nakoming van de huurovereenkomst.

De kort geding rechter doet geen definitieve uitspraak, maar schat wel de kansen in van beide partijen tijdens een bodemprocedure. Op grond van de feiten stelt zij de huurder in het gelijk, omdat zij van mening is dat de ontbinding van de huurovereenkomst in deze situatie waarschijnlijk stand zal houden.

Uitspraak rechtbank

De rechtbank geeft daarbij aan dat op grond van artikel 7:210 BW zowel huurder als verhuurder bevoegd is tot ontbinding van de huurovereenkomst indien een gebrek aan het gehuurde het genot dat de huurder mocht verwachten geheel onmogelijk maakt. De bedrijfssluiting wegens corona vindt de rechter in dit geval zo ernstig, dat dit een ontbinding rechtvaardigt.

In het algemeen gaat de rechtspraak ervan uit dat verhuurder en huurder samen tot een oplossing moeten komen als het gaat om de gevolgen van bedrijfssluiting. In deze zaak was echter doorslaggevend dat het ging om een beginnend restaurant en een huurder die niet verder wilde investeren.

Advies en contact

Heeft u problemen met een huurder van een bedrijfspand in verband met de coronamaatregelen?

Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken