Huurrecht

Wilt u een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte opstellen? Wilt u het verschil weten tussen een overeenkomst op basis van artikel 7:230A Burgerlijk Wetboek (kantoorruimte) of 7:290 BW (horeca- en winkelruimte)? Wilt u met een zakelijke verhuurder onderhandelen over huurkorting? Of wordt u uw bedrijfsruimte uitgezet? Dit zijn allemaal zaken die kunnen spelen op het gebied van huurrecht.

De huurovereenkomst is een bijzondere overeenkomst. En binnen het huurrecht neemt de huur van kantoor- en bedrijfs(winkel)ruimte een bijzondere plaats in door de zogenaamde semi-dwingende bepalingen. Zo kunnen de meeste huurders een beroep doen op ontruimingsbescherming. Ook de huurprijsregimes verschillen per huursoort. Verder speelt er bij huur van bedrijfsruimte een bijzondere vorm van contractsoverneming, de indeplaatsstelling.

Het onderscheid tussen kantoor- of bedrijfsruimte is niet altijd duidelijk en mengvormen zijn ook mogelijk. Huurovereenkomsten worden vaak gesloten op basis van de modellen van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), maar Extendum kan ook zorgen voor een op maat gemaakt contract.

Zo voorkomen wij liever problemen voordat ze ontstaan.

MKB’ers en hun adviseurs én particulieren die te maken hebben met huur en verhuur van woonruimte, kantoorruimte en horeca- en winkelruimte, kunnen met al hun huurrechtvragen bij de juristen van Extendum terecht. Extendum helpt u onder andere bij:

  • De huur en verhuur van onroerende zaken.
  • Het opstellen en/of beoordelen van huurovereenkomsten en algemene (huur)voorwaarden.
  • De beëindiging en ontbinding van huurovereenkomsten.
  • Oplevering en ontruiming.
  • Onderhoudsverplichtingen en aansprakelijkheden van zowel huurder als verhuurder.

Heeft u juridisch advies of juridische hulp nodig?

Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!