Estate Planning

Estate planning is het leggen van de puzzelstukjes van overdracht van vermogen aan een volgende generatie, persoonlijke wensen, huwelijksvermogensrecht, toekomstige nalatenschap, testament en belasting op de juiste plaats. Met andere woorden: wat is voor u, in uw specifieke situatie, de beste manier om (een deel) van uw vermogen over te dragen aan een ander?

Of volgens de definitie van Mr. Cees Baard, grondlegger van de estate planning in Nederland: “Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiel- en fiscaalrechtelijke positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen.”

Er is geen standaard in estate planning. Voor ons zijn uw wensen het uitgangspunt van een advies estate planning. Daarbij houden wij vervolgens rekening met alle aspecten van de civiele en fiscale wetgeving, zoals toepassing Successiewet (schenk- en erfbelasting). Een belangrijk onderdeel van de Successiewet is de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ook wel aangeduid als bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Tevens wordt aandacht besteed aan de heffing inkomstenbelasting en/of overdrachtsbelasting. Ook bij de inkomsten- en overdrachtsbelasting speelt bedrijfsopvolging een belangrijke rol.

Waarom?

Waarom zou u vermogen overdragen? Er zijn vele redenen te bedenken. Redenen die wij vaak horen, zijn:

 • “Het is fijner om bij leven te schenken.”
 • “Nu kan ik het precies zo regelen zoals ik graag wil.”
 • “Nu kan ik mijn kinderen er nog van zien genieten.”
 • “Estate planning is fiscaal voordelig(er), er hoeft minder belasting betaald te worden.”
 • “Het kwam ter sprake bij vrienden en toen dachten we, laten wij ook eens kijken of estate planning ook iets voor ons is."

Voor wie?

Estate planning is voor bijna iedereen. En daar bedoelen we mee dat estate planning niet alleen voor mensen is met veel vermogen. Rijk zijn, is beslist geen voorwaarde voor estate planning.

Onze estate planners zijn fiscalist en hebben jarenlange ervaring als financieel planner en estate planner. Onze estate planners voorzien u van op uw persoonlijke situatie en situatie en uw wensen vormen de basis voor ons afgestemd gedegen advies estate planning advies. Daarbij houden zij rekening met alle aspecten binnen de estate planning. Dus uw situatie en uw specifieke wensen. Dit combineren wij met de mogelijkheden die er zijn binnen het civiele en fiscale recht. Denk hierbij aan huwelijksvermogensrecht, erfrecht, inkomstenbelasting, erf- en schenkbelasting (toepassing Successiewet) en overdrachtsbelasting.

Onze filosofie: Estate planning is maatwerk en rolt niet automatisch uit een programma door simpelweg de gegevens in te vullen.

Onze werkwijze is altijd gericht op persoonlijke aanpak.

Wij begeleiden het traject van A tot Z. Van het beoordelen van (concept) testamenten tot een compleet schenkingsplan. Begeleiding en advies in de volgende disciplines:

 • Huwelijksvermogensrecht
 • Erfrecht
 • Belastingrecht

Dit resulteert vaak in de volgende diensten:

 • Beoordelen (concept) testamenten
 • Advies over wijzigen of opstellen testament
 • Beoordelen (concept) huwelijksvoorwaarden
 • Advies over (wijzigen) huwelijksvoorwaarden
 • Adviezen estate planning
 • Aangifte schenk- en/of erfbelasting

Samenwerking met andere vakgroepenexpertises

Regelmatig werken onze estate planners samen met de specialisten van de vakgroepen corporate finance, juridisch, pensioen en accountancy.

Wilt u meer weten?

Wilt u graag een advies estate planning gericht op uw specifieke situatie? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!