Aankoop onderneming

Elke twee weken publiceert Extendum een selectie van ondernemingen die te koop worden aangeboden. Dat kan een aangesloten kantoor dan wel een klant van een aangesloten kantoor zijn of het wordt via ons Corporate Finance netwerk aangeboden.

Maar uiteraard kunt u ook zelf een onderneming ‘tegen het lijf’ lopen. Hieronder leest u op welke wijze wij u bij een bedrijfsovername c.q. een aankoop van een onderneming kunnen begeleiden.

Wanneer Extendum zelf een onderneming te koop aanbiedt namens een aangesloten kantoor dan wel een klant van een aangesloten kantoor dan is dat onze opdrachtgever en kunnen wij in principe niet namens de potentiële koper optreden.

Als Extendum niet optreedt namens de verkoper en het via ons netwerk wordt aangeboden, bemiddelen wij uiteraard wel voor de aangesloten kantoren dan wel voor klanten van die kantoren. Indien u of uw klant op basis van de door ons gepubliceerde gegevens aanvullende informatie wenst, zal veelal een geheimhoudingsverklaring moeten worden getekend. Voor het tot stand brengen van het contact, het regelen van de geheimhoudingsverklaring en het beschikbaar stellen van een informatiememorandum rekenen wij eenmalig € 250 (excl. btw).

Indien Extendum u vervolgens verder begeleidt in het vervolgtraject, dan wordt deze € 250 in mindering gebracht op onze werkzaamheden in het vervolgtraject.

Onze begeleiding in een aankooptraject kan bestaan uit:

  • (Indicatieve) Waardebepaling van de onderneming
  • Onderhandelingen met de (adviseur van de) verkopende partij
  • Juridische beoordeling van overeenkomsten waaronder de koopovereenkomst
  • Financiële en juridische beoordeling van personeelsrisico’s
  • Fiscale beoordeling
  • Begeleiding bij de financiering van de aankoop van de onderneming
  • Sparringpartner
  • Communicatie over en integratie van ondernemingen

Voor deze begeleiding wordt, zoals u van ons gewend bent, op uurbasis onze werkzaamheden in rekening gebracht.

Waarom Extendum inschakelen bij een bedrijfsovername?

De aankoop van een onderneming is een ingrijpende en emotionele stap. Hierdoor is de koper ook niet altijd volledig objectief in de besluitvorming. Dan is het verstandig dat u of uw klant begeleid wordt door ervaren adviseurs die vaker met het bijltje gehakt hebben en onafhankelijk een analyse van de situatie kunnen maken. En bedenk dat de verkopende partij ook vaak een adviseur heeft ingeschakeld die dit soort transacties regelmatig doet.

Dus als u van plan bent een onderneming over te nemen, schroomt u dan niet om contact op te nemen.

De Corporate Finance afdeling van Extendum ontvangt vanuit haar netwerk regelmatig bedrijven die te koop worden aangeboden. Klik hieronder voor een overzicht van de reeds aangeboden bedrijven.

Wilt u meer weten?

Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!