HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Accountants- en belastingadvieskantoren en de Sanctiewet

Naast financiële ondernemingen zoals banken en verzekeraars hebben ook accountants- en belastingadvieskantoren te maken met de bepalingen uit de Sanctiewet.

Eén van de sanctieregelingen is het verbod op het verlenen van financiële diensten aan personen en organisaties die op de Nederlandse, Europese en VN-sanctielijsten staan.

Krijgt u als kantoor het verzoek om een financiële dienst te verlenen waarbij een persoon of organisatie, die op één van de sanctielijsten staat betrokken is, dan is dit een ongebruikelijke transactie. Deze (voorgenomen) ongebruikelijke transactie dient dan ook gemeld te worden bij het FIU.

Advies

Zijn er indicaties dat een (potentiële) cliënt c.q. iemand die verbonden is aan een (potentiële) cliënt voorkomt op een Nederlandse, Europese en/of VN-sanctielijst? Raadpleeg dan de Nederlandse, Europese en VN-sanctielijsten bij het uitvoeren van cliëntenonderzoek in het kader van de Wwft.

In verband hiermee hebben wij links naar deze sanctielijsten opgenomen in het Kennisbank-formulier ‘Risicoanalyse cliëntonderzoek en cliëntprofiel’.

Extendum CDD-abonnement

Maakt u gebruik van het Extendum CDD-abonnement? Dan hoeft u niet zelf deze sanctielijsten te raadplegen. Bij het customer due diligence (CDD) onderzoek worden namelijk ook standaard de drie bovengenoemde sanctielijsten geraadpleegd.

Maakt u nog geen gebruik van het Extendum CDD-abonnement? Dan kunt u meer informatie op onze website vinden.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken