HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Aanvraag TVL en Kennisbank Accountancy

20-07-2021 | Rapport van feitelijke bevindingen bij Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Vorige week is het accountantsprotocol gepubliceerd ten behoeve van de aanvraag TVL Q2 2021 door MKB-ondernemingen.

In verband hiermee zijn de volgende documenten in de Extendum Kennisbank opgenomen:

 • Opdrachtbevestiging rapport feitelijke bevindingen TVL Q2 2021
 • Werkprogramma 4400N-opdracht aanvraag TVL Q2 2021
 • Bevestiging bij de aanvraag TVL Q2 2021
 • Rapport feitelijke bevindingen Aanvraag TVL Q2 2021
 • Protocol TVL Q2 2021 MKB-ondernemingen

U vindt deze documenten onder de tegel TVL.

Let op

Uit het protocol en de daarbij behorende bijlagen blijken onder meer de volgende twee zaken:

 1. Het rapport van feitelijke bevindingen mag alleen afgegeven worden door AA’s met certificeringsbevoegdheid en door RA’s.
  Bent u AA zonder certificeringsbevoegdheid en uw cliënt verzoekt u om een rapport van feitelijke bevindingen bij zijn/haar aanvraag TVL, neem dan contact met ons op voor een oplossing in deze.
 2. Het Ministerie van EZK (Economische Zaken en Klimaat) verlangt van de accountant dat hij/zij de onafhankelijkheidsregels van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) in acht neemt. Zorg er dus voor dat u uw onafhankelijkheid ten opzichte van uw klant en deze opdracht waarborgt. Bijvoorbeeld door:
  • het scheiden van opdrachtteams onder verschillende eindverantwoordelijke accountants, of
  • het laten uitvoeren van een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB) door een andere accountant.

Kennisbank

Klik hier om in te loggen in de Extendum Kennisbank. Heeft u nog geen abonnement op de Extendum Kennisbank, maar wilt u wel meer weten hierover? Klik dan hier.

U kunt ook bellen met het secretariaat of mailen naar secretariaat@extendum.nl.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken