HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Aanvraag compensatie voor zwangere zelfstandigen

Vrouwen, die werkten in de periode van 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 als zelfstandige/beroeps-beoefenaar/meewerkend echtgenote of partner en in die periode zijn bevallen, hebben geen ZEZ-uitkering ontvangen omdat er geen regeling bestond voor zwangere zelfstandigen. Inmiddels heeft de minister van SZW een compensatieregeling getroffen. Voor deze groep vrouwen bedraagt de compensatie € 5.600,00 bruto per bevalling. De bevalling van een meerling wordt als één bevalling geteld, dus wordt er maximaal € 5.600,00 uitgekeerd indien wordt voldaan aan de voorwaarden.

De aanvraag voor compensatie kan worden gedaan in de periode van 15 mei 2018 tot en met 30 september 2018 via het aanvraagformulier op de UWV website.  Als er recht bestaat op compensatie dan wordt het bedrag vanaf 1 januari 2019 uitbetaald.

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken