HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

6 te ondernemen acties: aanbod vaste arbeidsomvang oproepkrachten

13-01-2022 | Op 1 januari 2020 werd de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd. In de WAB staat opgenomen dat wanneer een oproepovereenkomst een jaar heeft geduurd de werkgever de werknemer een aanbod moet doen voor een vast aantal uren. Dit vaste aantal uren is gebaseerd op het aantal verloonde uren van het voorgaande jaar.

Aanbod vaste uren & lage ww-premie

Op 1 januari 2020 waren er veel oproepcontracten die langer dan één jaar hadden geduurd. Veel werkgevers moesten dus een aanbod vaste uren doen. Accepteert de oproepkracht het aanbod dan krijgt deze een contract voor een vast aantal uren.

Let op! Wilt u als werkgever een lage ww-premie betalen? Dan is het verstandig om een nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan waarbij het contract voor bepaalde tijd gewijzigd wordt naar een contract voor onbepaalde tijd met vaste uren.

Aanbod geweigerd

Echter hebben veel oproepkrachten het aanbod vaste uren van de werkgever geweigerd. Het aanbod zal dan ieder jaar herhaald moeten worden. Als de werknemer dit aanbod niet wil aanvaarden, dient het aanbod ook ieder jaar weer geweigerd te worden.

Gezien het aanbod vaste uren elk jaar – sinds 1 januari 2020 – rond deze periode weer een actueel onderwerp is, willen wij u er ook nu weer op wijzen dat er wellicht oproepkrachten in uw bestand – of in die van uw cliënt – zitten die wederom een aanbod moeten krijgen.

Uiteraard is het mogelijk dat deze werknemers dit aanbod weer zullen weigeren. U doet er nog steeds verstandig aan dit schriftelijk te laten bevestigen.

Geen aanbod gedaan

Doet u geen aanbod vaste uren, dan kan een werknemer nog vijf jaar een beroep doen op het gemiddeld aantal uren.

Het kan gebeuren dat een oproepkracht minder opgeroepen is, omdat er bijvoorbeeld niet genoeg werk was. In dit geval kan de oproepkracht toch nog een betaling van dit aantal uren vorderen, ondanks dat hij deze uren niet gewerkt heeft. Houd in uw achterhoofd dat zeker met de huidige lockdown zo’n situatie kan ontstaan.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als werkgever dient u het aanbod vaste uren binnen één maand na afloop schriftelijk aan te bieden aan uw oproepkracht. Accepteert de oproepkracht uw aanbod dan gaat deze uiterlijk één maand later in.

Het aanbod kan een gemiddeld aantal uren per week, per maand of een andere periode – bijvoorbeeld jaar of kwartaal – zijn.

6 te ondernemen acties

  1. Inventariseer welke oproepcontracten langer dan een jaar hebben geduurd en welke oproepkrachten al eerder een aanbod hebben geweigerd en of er sindsdien weer een jaar verstreken is.
  2. Bekijk hoeveel uren een oproepkracht heeft gewerkt, met vakantie is geweest of ziek was (verloonde uren).
    Let op! Dit is inclusief de uren waarbij de oproepkracht had moeten komen werken, maar welke door de werkgever zijn afgezegd (binnen 4 dagen voor de oproep). Deze uren tellen namelijk mee.
  3. Stuur de werknemer een schriftelijk aanbod van dit aantal uren, al dan niet als jaarurenmodel, of maanduren. Doe dit uiterlijk één maand na het verstrijken van het jaar. In onze Juridische Kennisbank treft u voorbeelden aan.
  4. Check of de oproepkracht het aanbod heeft ontvangen. U mag dit per e-mail doen. En ga na of de werknemer ook binnen een maand schriftelijk zijn keuze bevestigt;
  5. Sla dit document goed op in zijn/haar personeelsdossier;
  6. Voer, bij aanvaarding aanbod, wijziging(en) door in de loonadministratie of bericht uw salarisadministrateur.

Aanvullende informatie

Wilt u meer weten over het onderwerp oproepkrachten? Hier vindt u al onze artikelen over oproepkrachten terug.

Wilt u graag een oproepovereenkomst opstellen of wilt u een aanbod vaste uren doen? In onze Juridische Kennisbank treft u voor deze overeenkomsten handige modellen ter inspiratie aan.

Op korte termijn zullen wij ook een webinar organiseren over oproepkrachten. Wilt u alvast uw interesse vrijblijvend kenbaar maken? Dat kan! Mail ons.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken