HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

28 februari 2021 deadline voor aangifte schenkbelasting!

23-02-2021 | Aangiften schenkbelasting voor schenkingen in 2020 moeten vóór 1 maart 2021 zijn ingediend bij de Belastingdienst.

Bent u als adviseur bekend met ontvangen of gedane schenkingen van uw cliënten?

Wijs uw cliënten dan op verplichting voor het tijdig indienen van de aangifte schenkbelasting. Of verzorg de aangifte voor cliënten die dit zelf nog niet gedaan hebben, maar wel een schenking hebben gedaan of ontvangen in 2020.

Let op!

De ontvanger van de schenking is verantwoordelijk voor het doen van aangifte. Het niet tijdig doen van aangifte van schenking leidt tot een boete van minimaal € 385. Als uw cliënt vaker te laat aangifte heeft gedaan, kan de boete oplopen tot € 5.514.

Wanneer is de aangifte schenkbelasting verplicht?

  • Als kinderen, waaronder ook stief- en pleegkinderen, van hun (stief- of pleeg-)ouders in 2020 meer dan € 5.515 hebben ontvangen.
    • Let op dat schenkingen door stiefouders, pleegouders en ouders samentellen. Deze samentelling geldt ook voor schenkingen gedaan door ouders die gescheiden zijn of niet meer samenwonen.
  • In alle andere gevallen als ontvangers in 2020 meer geschonken hebben gekregen dan € 2.208.
  • Ingeval een beroep gedaan wordt op een verhoogde vrijstelling (eigen woning, eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen of vanwege een dure studie). In de aangifte van schenking doet de ontvanger een beroep op de verhoogde vrijstelling.

Hoe aangifte schenkbelasting doen?

Aangifte doen kan – tot 1 maart 2021 – met dit formulier of online met DigiD. Het formulier kunt u ook downloaden in onze Extendum Kennisbank.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken