HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wat kunt u doen als uw nieuwe werknemer is gebonden aan een concurrentiebeding?

Met het concurrentiebeding beperken werkgever en werknemer in feite het recht op vrije arbeidskeuze van de werknemer. Maar in hoeverre bent u daar ook aan gebonden als nieuwe (opvolgende) werkgever? En kunt u aansprakelijk worden gesteld door de oude werkgever?

Consequenties concurrentiebeding

In een concurrentiebeding staat vaak dat het de werknemer niet is toegestaan binnen een periode van één of twee jaar bij een concurrent in dienst te treden. Doet hij dat toch, dan is het de vraag wiens probleem dat is.

De contractspartijen bij het concurrentiebeding zijn weliswaar de werknemer en de oude werkgever, maar ook de nieuwe werkgever kan hiervan hinder ondervinden. Dwingt de oude werkgever af dat de werknemer zich moet houden aan het concurrentiebeding, dan kan het zijn dat de werknemer niet voor de nieuwe werkgever aan slag mag gaan. Was de werknemer al begonnen met werken, dan kan dit vervelende situaties opleveren. Zeker als blijkt dat de werkgever weet had van het concurrentiebeding. In het ergste geval moet de werkgever loon doorbetalen, maar is het de werknemer niet toegestaan om voor hem te werken.

Bescherming voor werkgever

Een werkgever kan zich tegen deze situatie beschermen door een bepaling in de arbeidsovereenkomst op te nemen waarin de werknemer verklaart dat hij niet gebonden is aan een concurrentiebeding. Daarmee verlegt de werkgever het risico van het niet kunnen werken in ieder geval naar de werknemer.

Aansprakelijk stellen

In bepaalde gevallen kan de oude werkgever de nieuwe werkgever aansprakelijk stellen voor schade, bijvoorbeeld als gevolg van het delen van bedrijfsgeheimen. Dit geldt voor situaties waarin de nieuwe werkgever wist van het concurrentiebeding én hier willens en wetens gebruik van heeft gemaakt. Onrechtmatigheid ontstaat niet enkel door het in dienst nemen van een werknemer met een concurrentiebeding, er dient ook sprake te zijn van bijkomende omstandigheden.

In de praktijk

In rechtszaken over concurrentiebedingen worden de belangen van de werknemer, de oude en de nieuwe werkgever door de rechter tegen elkaar afgewogen. Daarbij is onder meer het volgende van belang: de formulering van het beding, de investeringen die de oude werkgever heeft gedaan in de werknemer in de vorm van opleidingen en training én hoe de arbeidsrelatie met de oude werkgever is geëindigd.

Het voeren van een rechtszaak over een concurrentiebeding kost de nieuwe werkgever zowel tijd als geld. Daarom wordt in dit soort gevallen vaak een deal gesloten en koopt de nieuwe werkgever het concurrentiebeding af. In bepaalde branches waar goed opgeleide werknemers schaars zijn, is een afkoopsom zelfs heel gebruikelijk.

Contact

Wordt u geconfronteerd met een werknemer met een concurrentiebeding of wilt u een sluitend concurrentiebeding opstellen? Neem dan contact op met één van onze juristen!

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken