HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

NBA OPEN(baring)

Afgelopen vrijdag bezocht ik een bijeenkomst van NBA Open bij Hooghoudt in Groningen. Het bleek een openbaring.

NBA Open is een campagne van de NBA waarin zij op zoek gaat naar wat leden verbindt, om gezamenlijk invulling te geven aan de rol en positie van de NBA anno nu. “We willen graag weten hoe het met onze leden gaat, wat hen bezighoudt en wat wij kunnen doen om accountants succesvol te laten zijn in de uitoefening van hun beroep. We organiseren een aantal evenementen om met elkaar in gesprek te gaan. Leuk, vrolijk, en ongedwongen, maar niet zonder betekenis. Want we willen écht weten hoe het met je gaat.”

Het bleek een openbaring. Net als de meeste andere bezoekers (neem ik aan) was ik aangetrokken door de locatie in de buurt en de mogelijkheid om een kijkje achter de schermen te nemen bij het familiebedrijf Hooghoudt (ja, die van de jonge dubbele graanjenever). Een deel van het programma was ook gewijd aan een rondleiding en alle productinnovaties van het bedrijf (lees: jeneverproeverij).

De groep bleek werkelijk een a-typische vertegenwoordiging van de leden van de NBA. Want welke accountant gaat nu op vrijdagmiddag onder (declarabele) kantooruren met de beroepsorganisatie het gesprek aan? Wat opviel was dat de geschatte leeftijd van de aanwezigen benedengemiddeld was, het percentage vrouwen bovengemiddeld en er slechts één accountant van een groot kantoor was vertegenwoordigd. Oftewel veel (kleinere) mkb-accountants en accountants in business. En om met mijzelf te eindigen: ik ben geen accountant, maar uit hoofde van mijn dagelijks werk ben ik buitengewoon geïnteresseerd in de beroepsgroep. Kortom: een bont gezelschap.

Zoals gezegd had ik buiten het bedrijfsbezoek geen verwachtingen van het (open) gesprek, maar een belangrijk deel van de middag werd geïnvesteerd in het luisteren en ophalen van meningen over de NBA. In de vorm van tafelgesprekken en discussiekaarten kwam onder andere naar voren dat het contact met de NBA overwegend beperkt blijft tot de jaarlijkse factuur voor het lidmaatschap en de aankondiging van een toetsing en dat men verder weinig toegevoegde waarde ervaart. Een deel van die toegevoegde waarde wordt nu ingevuld door de diverse serviceorganisaties. Men zou ook graag willen dat de NBA specifiek meer voorlichting geeft over rol en werkzaamheden van de accountant met betrekking tot het afgeven van verklaringen. En de accountants in business zien graag een oplossing om hun (opleidings)titel van accountant te handhaven buiten het lidmaatschap van de NBA om. Dat is slechts een bloemlezing uit de discussie in Groningen, maar men neemt een samenvatting van alle meningen mee naar de ledenvergadering in juni.

Dit klinkt nu misschien allemaal als geklaag, maar het voelde – zeker voor een relatieve buitenstaander als mijzelf – meer als een serieuze roep om aandacht, door stuk voor stuk zeer betrokken en enthousiaste professionals. En daarmee was het ook een leuke en positieve bijeenkomst met interessante discussies, iets wat door meerdere accountants werd geuit. Met de complimenten aan moderator Vera de Jong en side kick Marieke Hendriks, die namens de NBA het gesprek met ons aangingen.

Men vond het sowieso prettig en bijzonder om met collega-accountants op deze manier over het vak te praten. Dat was nog nooit voorgekomen! Tot begin juni zijn er nog genoeg bijeenkomsten, dus ik roep accountants op om mee te praten over het vak en wat de beroepsorganisatie voor je kan betekenen. En ik doe graag een oproep aan de NBA om te onderzoeken op welke wijze wij onze toegevoegde waarde wellicht kunnen versterken en delen.

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken