HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Klokkenluidersregeling ja of nee?

Tot enige tijd geleden was het gebruikelijk dat iedere accountantseenheid die assurance-opdrachten uitvoerde op de website een Klokkenluidersregeling had opgenomen.

Sinds de invoering van de NVKS is het hebben van een Klokkenluidersregeling UITSLUITEND VERPLICHT voor:

1.       Een accountantsorganisatie

2.       Een accountantseenheid met 50 of meer medewerkers

Als uw kantoor niet voldoet aan één van de twee kwalificaties, dan geldt de verplichting tot het hebben van een klokkenluidersregeling NIET voor u.

Wij hebben vastgesteld dat er nog enkele kantoren zijn die onverplicht een klokkenluidersregeling op de website hebben vermeld. En zoals gezegd is dat niet verplicht noch noodzakelijk. Wij adviseren u dus met klem na te gaan of u zelf reden heeft een dergelijke regeling te laten voortbestaan.

Als uw kantoor kwalificeert als accountantseenheid, geen AFM vergunning heeft of minder dan 50 medewerkers, dan is ons advies :

1.       een adequate klachtenregeling te verzorgen (en op de website te vermelden)

2.       de eventueel aanwezige klokkenluidersregeling in te trekken (en van de website te verwijderen)

Een adequate klachtenregeling voldoet aan de eisen van de NVKS art 5.1.a.4. Een praktisch voorbeeld is opgenomen in onze Kennisbank.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken