HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Financieel planner

In september 2017 ben ik als nieuwe medewerker van Extendum geïntroduceerd als belastingadviseur en financieel planner. Financiële planning is voor iedere cliënt van belang en is niet alleen weggelegd voor de zeer vermogende cliënten. Inmiddels heb ik ook al voor diverse cliënten financiële planningsvraagstukken begeleid. Na een korte beschrijving wat financiële planning inhoudt, zal ik enkele van deze vraagstukken beschrijven.

Wat is financiële planning?
Bij financiële planning wordt een op maat gemaakt plan of advies opgesteld waarin rekening wordt gehouden met de persoonlijke uitgangspunten en wensen van de cliënt op financieel gebied. De wensen en uitgangspunten zijn voor iedereen verschillend, zodat geen sprake kan zijn van een standaard advies.

Voorbeelden
Financiële planningsvraagstukken komen mogelijk ook in uw praktijk snel aan de orde. De onderstaande voorbeelden geven een goed beeld waar financiële planning speelt.

1. Pensioen en studie van kinderen
Een stel heeft twee kinderen die op korte termijn gaan studeren. Beiden hebben een aantal jaren in het buitenland gewoond. Zij werkt in dienstbetrekking. Hij, 10 jaar ouder, heeft als zelfstandige en als werknemer gewerkt en heeft bij meerdere werkgevers pensioen opgebouwd. Verder is er een overwaarde op de eigen woning. De vraag is of er voldoende spaargeld is en het inkomen hoog genoeg is om de kinderen te kunnen laten studeren. Daarnaast bestaat de wens dat beiden gelijktijdig willen stoppen met werken wanneer hij met pensioen gaat.

2. Ziekte en overlijden
Een man en vrouw, beide bijna 70, zijn gehuwd. Ze hebben twee volwassen kinderen en zes kleinkinderen. Hij is ernstig ziek. Ze genieten een pensioen (van de eigen B.V.) en AOW. Verder hebben zij een eigen woning, een geërfde woning die verhuurd is en spaargeld. Het testament van de man dient zo optimaal mogelijk te worden ingericht. Dit mede gelet op het huwelijksgoederenregime. Het doel is dat de vrouw na zijn overlijden op financieel vlak gerust kan doorleven en er bij beide overlijdens zo weinig mogelijk erfbelasting verschuldigd is.

3. Modern gezin
Een samengesteld gezin. Samen hebben ze een kind van 1 jaar. De ene partner heeft twee kinderen van 13 en 15 jaar uit een eerdere relatie. Zij wonen in het huis van de ene partner. Zij willen een manier hebben om de gezamenlijke kosten en kosten van de huishouding te verdelen. Daarnaast willen ze voldoende gespaard hebben voor de opleiding en studie van alle kinderen op het moment dat het kind 16 jaar is.

4. Oma
Oma wil graag haar vakantiewoning schenken of nalaten aan haar kinderen en kleinkinderen. Haar uitdrukkelijke wens is dat de vakantiewoning in de familie blijft. Bijkomende vraag hierbij is of het mogelijk is om door schenken het vermogen in Box 3, bestaande uit de vakantiewoning en een bank- en spaarrekening te verlagen zodat de eigen bijdrage in de zorginstelling waar zij verblijft ook omlaag gaat.

5. Verkoop onderneming
Een stel, tussen 60 en 65, zijn beiden vennoot in een vennootschap onder firma. Zij kunnen de onderneming verkopen. Mede gelet op de vele fiscale mogelijkheden en beperkingen is een optimaal financieel plan opgesteld voor de periode na verkoop waarbij rekening is gehouden met alle aspecten, zoals de verkoopopbrengst, het gewenste inkomen, reeds afgesloten lijfrenten, spaargeld, opgebouwd pensioen, AOW.

Conclusie
Hiervoor zijn slechts een aantal vraagstukken als voorbeeld vermeld die aan de orde kunnen komen. Iedereen krijgt gedurende het leven te maken met veranderingen die ook financiële consequenties hebben en daar kan financiële planning inzicht in geven.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken