HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag:

Mag een werkgever neven­werkzaamheden aan banden leggen in verband met besmettings­gevaar?

Situatie

Ik heb een kleine pedicuresalon en werk daarnaast in de zorg. Mijn zorgwerkgever wil niet dat ik mijn pedicurewerkzaamheden weer opstart, in verband met besmettingsgevaar.

Vraag: Mag de werkgever voorwaarden stellen aan deze werkzaamheden of deze zelfs geheel verbieden?

Antwoord:  De eerste stap is om in de arbeidsovereenkomst of CAO te kijken, wat daar bepaald is over nevenwerkzaamheden. Vaak zijn nevenwerkzaamheden alleen toegestaan met (schriftelijke) toestemming van de werkgever. Maar, als een werkgever geen toestemming geeft voor bepaalde nevenwerkzaamheden kan dat ondanks een verbodsbepaling in de arbeidsvoorwaarden toch onredelijk zijn. Daarbij zijn alle omstandigheden van belang, zoals hoeveel uren de werknemer in totaal werkt, of hij voldoende fit en uitgerust blijft om in beide werkkringen te werken en of er sprake is van belangenverstrengeling. Over dit laatste zijn vaak in een concurrentie- en relatiebeding nog nadere afspraken gemaakt.

In deze casus gaan we ervan uit dat de werkgever op de hoogte is van de nevenwerkzaamheden van de werknemer en dat hij daarvoor toestemming heeft gegeven. Door de coronamaatregelen mocht de werknemer haar werkzaamheden als pedicure een tijdlang niet uitvoeren. Nu dit werk weer opgestart wordt, wil de eerste werkgever de werknemer het liefst verbieden deze werkzaamheden uit te voeren. De werknemer werkt in de zorg met kwetsbare mensen en het lijkt daarom niet onredelijk dat de zorgwerkgever vraagt dat de werknemer zich houdt aan de hygiënevoorschriften bij haar werk in de pedicurepraktijk. Nu het gaat om reeds goedgekeurde nevenwerkzaamheden en de werknemer haar werkzaamheden op een verantwoorde manier kan doen, heeft de werkgever in dit geval niet voldoende grond om de toestemming in te trekken.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken