Ons team is On steam!

Vanaf dag één is het nieuwe Extendum helemaal op stoom.

En zijn wij blij te kunnen melden dat 95% van de aangesloten kantoren ervoor gekozen heeft om aangesloten te blijven. Wij willen u dan ook bedanken voor uw vertrouwen.

De afgelopen maanden na de doorstart zijn wij voortdurend bezig om contact te onderhouden met de kantoren om hernieuwd kennis te maken of om een toelichting te geven op de gang van zaken en vooral de toekomst van Extendum. Ondertussen zijn de VTA’s van het tweede kwartaal nagenoeg allemaal ingehaald en wordt binnenkort gestart met de VTA’s van het derde kwartaal.

Vooralsnog zullen wij de activiteiten voortzetten vanuit de huidige huisvesting in Soesterberg. De vestiging in Drachten wordt vanwege de lage bezetting gesloten. Voor de Noordelijke kantoren blijft het (voormalig) adres in Drachten wel uitgangspunt voor de reisuren en –kosten en blijven de adviseurs die voorheen vanuit de vestiging in Drachten werkten dichtbij omdat zij voortaan deels vanuit huis werken.

Om onze assurance praktijk op een efficiënte wijze te kunnen voortzetten, zijn wij een samenwerking aangegaan met Spiegel Accountants in Zwolle, een kantoor dat is aangesloten bij Extendum.                       
Alle assurance-opdrachten die wij voor onze relaties uitvoeren worden via Spiegel Accountants uitgevoerd. Hierbij is Cor Jonkers RA de eindverantwoordelijk accountant voor deze opdrachten en aanspreekpunt. Hij zal dan ook het merendeel van de werkzaamheden uitvoeren en is daartoe geregistreerd als verbonden accountant aan Spiegel Accountants. Via Spiegel Accountants kunnen ook wettelijke controles worden uitgevoerd. Cor Jonkers is daartoe als verbonden externe accountant ingeschreven in het AFM-register.

Ook voor pensioenadvies zijn wij een samenwerking aangegaan. Pensioenberekeningen en –advies wordt voortaan uitgevoerd door Pensioen & Planning Nederland. Aanspreekpunt zijn Noach van Beusekom en Maarten Boerhof – voor veel kantoren geen onbekenden want in het verleden waren zij ook betrokken bij Extendum. Opdrachten voor pensioenberekeningen kunt u sturen naar pensioen@extendum.nl.      

De waarneming op basis van de bestaande waarnemingsovereenkomsten blijft ook na 4 juli 2016 van kracht en wordt door Extendum BV gegarandeerd. Momenteel worden de bestaande waarnemingsovereenkomsten vervangen door nieuwe waarnemingsovereenkomsten. Voor vragen over waarneming kunt u contact opnemen met Guus de Vries.
         
Voor informatie en helpdeskvragen kunt u bellen met 088 55 123 00.

Indien u vragen hebt aarzelt u dan niet om rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Met hartelijke groet,

Ruud Boerman | Cor Molenaar | Ralph Vaessen


Klik hier voor het team van Extendum

Klik hier voor het P&O team Extendum